Sunday, November 9, 2008

Ang SOLEDAD ay DOLOROSA

KARAKOL2008

sa ganang akin, YOU DO NOT HAVE TO GO TO GRADE SCHOOL TO CONCLUDE THAT THE SOLEDAD IS A DOLOROSA.

First of all, obviously, siya ay naka-ITIM, which signifies mourning or sorrow.

Secondly, visibly infront of her are the Instruments of the Passion and DEATH of Her only SON, Jesus. We are taught that MARY HAS SUFFERED and has SHARED the suffering of HER SON... NATURALLY, a MOTHER, who looks, contemplates on SOMETHING that has to do with the DEATH of SOMEONE DEAR most especially YOUR ONLY CHILD, obviously leads to extreme sorrow.

Thirdly, SOLEDAD or SOLITUDE which is a state of seclusion or isolation, i.e. lack of contact with people or love, NATURALLY leads to OR stems from SORROW. Solitude is often valued as a time when one may work, think or rest without being disturbed. It may be desired for the sake of privacy. Solitude is often seen as undesirable, causing loneliness. OBVIOUSLY, the blessed Mother is ALONE because she is in DEEP SORROW over the sufferings and death of Her Son. She is alone thinking of the PAINS and Sufferings that Her Son endured for humanity's Salvation. You can just imagine going through this for your ONLY CHILD, tingnan ko lang kung hindi ka malungkot at mabalisa...

LASTLY, she is obviously wearing a ROSTRILLOS, which is OFTEN used for Dolorosas here in the Philippines.

TO CONCLUDE, para sa akin, ang Soledad ay isang DOLOROSA. Itinuturo nito na tayo ay tumulad kay MARIA sa mga panahon ng pagkabalisa, kalungkutan at problema. Sinasabi niya sa atin na walang mas mabisang lunas sa panahon ng dilim kundi ang manatiling mag-isa kasama ang DIYOS, sa pananalangin at pagninilay nilay sa mga aral na nais iparating sa atin ng ating Maylikha... LAHAT TAYO ay makakaranas ng ganung estado ng kalungkutan, paghihirap at mga problema, ngunit sinasabi sa atin ni MARIA ang Birhen ng SOLEDAD ,na kailan ma'y HINDI tayo mag-iisa...kasama natin sila ng ANAK niya. ALL WE HAVE TO DO IS KNEEL, PRAY AND MEDITATE. Dito, binibigyan niya tayo ng PAG-ASA na matapos ang dilim siguradong may darating na liwanag.SI MARIA AY NANATILING TAHIMIK SA KANYANG PANANALANGIN AT PAG-IISA sapagka't siya'y may BUHAY na pag-asa at tiwala sa kanyang DIYOS na ito'y magiging tapat at TOTOO sa kanyang mga salita. Tayo ay sinasabihan niya na patuloy na manalig at magtiwala sa Diyos na kanyang Ama, Anak at Esposo at magtiwala tayo na siya na ating INA ay di tayo pababayaan magpakailanman.I have personally established a bond with this Marian Title, simply because it gives me strength to face our daily struggles in life...Hindi madaling mabuhay sa mundo pero kung iisipin mong kasama mo ang Diyos at ang Birhen, magiging madali lahat ito para sa iyo...I have always thought of the answer of the VIRGIN to the Soldier who saw Her at the bay of Cavite City...sinabi niya" HINDI MO BA NAKIKILALA SI MARIA NA INA MO?" un din ang sinasabi niya sa ating lahat...Siya ay ating Ina at makakapiling natin siya habang buhay sa kahit anong oras at sandali ng ating buhay. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin / papasukin siya sa ating buhay at panatilihin siyang BUHAY sa ating puso at isipan.. HUWAG tayong tumulad sa sundalong ito na nagsabi ng ALTO! ALTO! (Hinto! Hinto!) bagkus, sabihin natin kay Maria, "Halina, aking Ina, Reina at Patrona. Manatili ka sa aking buhay... ako'y habang buhay na magiging iyo." AMEN!

TRIVIA:Alam ba ninyo na may tradisyon NOON sa Cavite City tuwing VIERNES SANTO na tinatawag na prusisyon EN SILENCIO ng Soledad? Ito ay lumalabas matapos pumasok ng Prusisyon ng Paglilibing sa Simbahan. Ilalabas ang Birhen ng SOLEDAD sa kanyang Galleon na walang ibang gayak kundi mga dahon lamang. Walang Banda kundi sound system lamang na nagpapatugtog ng sound effects na animo'y ika'y nasa dalampasigan kasama ng Virgen. ang lahat ay TAHIMIK na nananalangin. SADLY, tinanggal na po ang tradisyong ito. We fervently hope and pray that someday, this beautiful tradition will be revived by the Church.