Saturday, August 21, 2010

DALAW SOLEDAD 2010

(Ang Opisyal na Kartel ng Dalaw Soledad 2010)

(Ang Opisyal na Naglalakbay na Larawan ng Soledad sa Sampaloc, Maynila noong nakaraang taon)
Bilang patuloy na pagpapalakas, pagpapatatag at higit na pagpapalaganap ng pagdedebosyon sa LA LUZ DE FILIPINAS, muling isinasagawa ang Dalaw Soledad 2010 kasabay ng pagdiriwang ng ika-26 taong anibersaryo ng pagkakabalik ng orihinal na larawan ng Mahal na Birhen ng Soledad.  Ang comite ng nasabing gawain ay pinamumunuan ni Bro. John Rey "NiƱo" Figuerroa sa pakikipagtulungan ng Pangulo ng Cofradia na si Bro. Jonnell Ryan Enriquez.  Inaasahan na sa muling paglalakbay ng mapaghimalang larawan na ito ni Maria, ay mababahagi muli sa iba't ibang pamayanan ang biyayang makilala at maranasan ang mabisang maka-Inang pag-gabay at pamamagitan sa natatanging katawagang ito.  Siya na tinaguriang Ilaw ng Pilipinas at Reina ng Kabite ay magdadala kay Kristo na ating tunay na liwanag sa ating mga buhay, upang mapagindapat nating tawagin siyang ating Reina at Ina.

(Ang andas ng Opisyal na Naglalakbay na Larawan ng Birhen ng Soledad)

Agosto 20, 2010 - Ang ilan sa mga kasapi ng Cofradia sa Prayer House ng Daughters of St. Dominic sa Tagaytay city.


No comments: